Ev / AKADEMİ / Halkla İlişkiler Nedir?

Halkla İlişkiler Nedir?

Halkla İlişkiler Nedir?

Halkla ilişkiler, bir organizasyonun hedef kitlesi ile kurup devam ettirdiği karşılıklı ve olumlu ilişkilerdir. Halkla İlişkiler, tanımı üzerinde kesin bir mutabakat söz konusu değildir. Alan hakkında birçok tanım yapılmıştır.

1978 yılında Mexico City’de yapılan Birinci Dünya Halkla İlişkiler Kongresi’nde görüş birliğine varılan halkla ilişkiler tanımı, uluslararası anlamda en fazla ön plana çıkan tanım oldu. Bu tanıma göre, “halkla ilişkiler çalışmaları; eğilimleri çözümleme, sonuçlarını önceden kestirme, kuruluşların liderlerine danışmanlık yapma ve hem kuruluş hem de kamu yararına planlı faaliyet programlarını uygulama sanatıdır.”

Halkla ilişkilerin Amacı Nedir?

Halkla ilişkilerin amaçlarına bakıldığında temel olarak şunlar sayılabilir: Hedef kitlenin ihtiyaçlarını ortaya çıkarmak, kuruluş hakkında kamuoyunda olumlu bir algı ve bilinirlik yaratma, itibarı sağlamak, güven ve destek sağlamak. Belirtilen amaçlara ulaşmak kısa bir süre içerisinde olmamaktadır.

Halkla ilişkiler disiplini dinamik bir yapıya sahiptir ve belirli bir sürecin sonucunda başarıya ulaşan bir yapısı vardır. Halkla ilişkiler, belirlenen amaçlar doğrultusunda bütüncül bir yaklaşım sergilenerek sistemsel bir sürecin sonrasında başarıya ulaşabilir.

Grunig ve Hunt Halkla İlişkiler Modelleri

Halkla ilişkiler ve tanıtımın tarihsel gelişimi ve süreçleri incelendiğinde uygulanış biçimlerini basın ajansı modeli, kamuoyunu bilgilendirme, çift yönlü simetrik ve çift yönlü asimetrik olarak dört farklı model üzerinde çalışmalar yapılmıştır.

Basın Ajansı Modeli

Halkla ilişkiler modelleri arasında en basit model basın ajansı modelidir. Bu doğrultuda iletişim tek yönlüdür. Bu modelde, “Tanıtımın iyisi kötüsü olmaz” mantığı yer etmiştir. Bu model, proganda ve manipülasyon içerir. Basın ajansı modelinde her şeyin tanıtımı yapılabilir. Bu modelde basında görünür olmak yeterlidir. Görünür olmanın iyisi ya da kötüsü bu model için önemli değildir. Önemli olan basında bir şekilde yer bulmaktır.

Basında görünürlük hedeflenirken basının ilgisini çekecek her konu bu modelin kapsamına girer. Objektif olmayan, çarpıtılmış, etik olmayan, doğru bilgi barındırmayan herhangi bir söylem ya da eylem basında görünür olduğu takdirde değerlidir.

Halkla ilişkiler tarihi incelendiği zaman Barnum’un yapmış olduğu çalışmalar basın ajansı modeli içerisine girmektedir. Yaşlı hizmetçi Heth olayı basında herhangi bir şekilde yer alınması gerektiğine bir örnek teşkil eder.

Bir köle olan Heth 161 yaşında ve George Washington’un hizmetkarı olduğunu iddia ederek ulusal bir sansasyon oluşturulmuştur. Heth’i ziyaret etmeye gelen insanlardan belirli bir miktar para alındığı da iddia edilmiştir. Heth’in ölümünden sonra yapılan tıbbi incelemelerde 80 yaşında olduğu anlaşılmıştır. Heth olayında olduğu gibi yanlış bir bilgi basına sunulmuş ve yine çarpıtılmış bir kurgu yapılmıştır. Bu sayede bir şekilde basında yer l-alama hedeflenmiştir.

Kamuyu Bilgilendirme Modeli

Kamuyu bilgilendirme modeli, tanıtımı yapılan kişi ya da kurumun hedef kitlesine doğru bilgilendirmeyi yapabilmesi temeline dayanmaktadır. Antrasit Kömür Grevi başta olmak üzere Ivvy Lee’nin yapmış olduğu çalışmalar kamuyu bilgilendirme modeli kapsamı içerisine girer.

Antrasit Kömür Grevi maden ocaklarında çalışan işçilerin, aldıkları ücretlerin yetersizliğinden şikayet ederek grev yapmasıyla başlamıştır. Bu eylemler yaklaşık 4-5 ay sürmüştür. Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte ısınma ihtiyacı ön plana çıkınca anlaşmaya varıldı ve grev sonlandırıldı. Ivy Lee grev görüşmeleri devam ettiği sürece gazeteci misyonunu üstlendi. Grev görüşmeleri gizli yapılırken Ivy Lee tüm süreci basınla paylaştı.

Pennsylvania Demiryolları da bir diğer kamuyu bilgilendirme modeline örnektir. Demiryolları ulaşımın yaygın olduğu yıllarda Amerika’da çok sık kaza meydana gelmekteydi. Bu kazalarla ilgi olarak Lee, basın mensuplarının olay yerine gelmesini sağlar ve bilgi toplamalarına aracılık ederdi. Lee, kamuyu bilgilendirme modelinde basınla güvenilir bir bağ kurulmasının gerekliliğini vurgulardı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir