Ev / BLOG / Halkla İlişkiler ne değildir?
Halkla İlişkiler Nedir?
Halkla İlişkiler Nedir?

Halkla İlişkiler ne değildir?

Halkla ilişkiler, iletişim ve etkileşimin olduğu her süreçte var olagelmiş bir kavramdır. Ancak çağdaş anlamda halkla ilişkilerin tarihine bakıldığı zaman uzun bir geçmişi kapsamamaktadır. Kavram kargaşasının hiçbir zaman bitmediği bir alan olarak devam etmektedir.

Kavramın karıştırıldığı ilk alan reklamdır. Reklam ve halkla ilişkiler alanında faaliyet gösteren birçok çalışan mevcuttur. Her iki alan özelinde de mesaj vermek amacıyla aynı kitle iletişim araçlarının kullanılması kavram anlaşmazlığını derinleştirmektedir.

Reklam bir malın satışını kısa sürede artırmak için yapılan çalışmalar bütünüdür. Burada amaç somut ve nettir. Maliyet üzerinden hesaplanan veriler hızlı bir şekilde aksiyona dönüştürülerek en fazla satış ve kâr hedeflenir. Sonuç olarak reklam, tamamen ticari amaçlıdır.

Halkla ilişkiler, kurumdan kamuoyuna düzenli bir şekilde enformasyon akışının tesis edildiği bir oluşumdur. Kurum ile halk, kurum ile kamuoyu ilişkisini yönetebilme sürecidir. Reklamda kısa vadede hızlı çözümler beklenirken halkla ilişkilerde süreç zamana yayılmıştır. Halkla ilişkiler, kurumun satışlarını doğrudan hedeflemez. Halkla ilişkilerle amaçlanan olumlu itibar inşasını kurmaktır.

Halkla İlişkiler tarihinde beri süre gelmiş bir diğer yanılsama da halkla ilişkilerin propaganda faaliyeti olduğudur.

Propaganda da esas olan, hedef kitleyi tek taraflı olarak bilgi bombardımanına tutmaktır. Burada hedef, ne pahasına olursa olsun hedef kitleyi kendi inanç ve politikalarına dahil etmektir. Propaganda da ahlaki ilke söz konusu değildir. Hedefe ulaşmak için her yol mubahtır.

Halkla ilişkiler propagandadan ayıran birçok özellik mevcuttur. Öncelikle halkla ilişkiler faaliyeti çift yönlü bir enformasyon akışını zorunlu kılar. Mesajın iletildiği hedef kitlenin geri bildirimi son derece önemlidir. Geri bildirim neticesinde kurum, politika ve hedeflerini revizyon sürecine almaktadır.

Propagandadan farklı olarak halkla ilişkiler dürüstlük ilkesinin esas alındığı bir disiplindir. Halkla ilişkileri her tarafı camla kaplı bir ev olarak da düşünebilirsiniz. Bu ev şeffaftır ve hesap vericidir. Evin her tarafı dışarıdan rahatlıkla gözlemlenebilir ve ahlaki olmayan bir oluşuma yer yoktur.

Halkla ilişkiler, belirli kuralları olan, toplumsal hesap verebilirliği yüksek olan, toplum ve kurumlar için misyonu olan bir disiplindir.

Ayrıca Kontrol Et

ebeveynler-dikkat-yaz-tatilini-online-oyunlarla-gecirecek-cocuklar-icin-8-uyari

Ebeveynler Dikkat! Yaz Tatilini Onlıne Oyunlarla Geçirecek Çocuklar İçin 8 Uyarı

Koronavirüs pandemisi nedeniyle bu yaz çocuklar zamanlarının büyük bir bölümünü evde geçirecek. Bu nedenle çocukların …