Ev / AKADEMİ / Halkla İlişkiler İletişim Modelleri
Halkla İlişkiler Modelleri

Halkla İlişkiler İletişim Modelleri

New York Sokaklarında Sigara İçen Kadınlar

Halkla İlişkilerde Çift Yönlü Asimetrik Model

Çift yönlü asimetrik halkla ilişkiler ve tanıtım modelinde amaç, hedef kitleyi kurumun çıkarları doğrultusunda ikna etmektir. Bu modelde uygulanan iletişim karşılıklıdır. Bu model çerçevesinde hedef kitle analizleri detaylı bir şekilde yapılmaktadır.

Organizasyonun hedef kitlesi arasında bulunan bireylerin analizinin sonrasında belirlenen hedef kitlede davranış değişikliği oluşturmak hedeflenir. Hedef kitlesi analiz edilen kuruluşun çıkarları doğrultusunda aksiyonlar alınır.

Lucky Strike

Çift yönlü asimetrik halkla ilişkiler modelinin temsilcisi Edward Bernays olmuştur. Bernays’ın yapmış olduğu Lucky Strike sigara markası çalışması bu modele kapsamında bir çalışmadır.

Lucky çalışması Bernays’ın sonraları pişmanlık duyacak bir çalışma olsa da modele iyi bir örnektedir. Sigara endüstrisine yönelik yapılan bu çalışma halkla ilişkiler tarihinde kendisinden fazlaca söz ettirmiştir.

Amerikan sigara şirketi Tobacco adına çalışmalar yürüten Bernays, hedef kitle olarak kadınları belirlemiştir. Bu doğrultuda yaptığı ilk çalışma, kadınların moda ve sağlık kavramlarını ne kadar ön planda tuttuklarını araştırmak olmuştur.

Kadınların moda ve sağlık kavramlarına önem verdiğini keşfeden Bernays, bu alanı hedef alarak Luck Strike sigarasına uyarlamıştır. Bernays, Lucky marka sigaranın iştahı azalttığını ve bu sayede kilo alımını da durdurduğunu belirten çalışmalar yaptı. Bununla kadınların moda ve sağlık yönlerine verdikleri önem kullanılmıştır.

Ancak bu araştırma sonuçları yiyecek üreticileri tarafından tepkiyle karşılanmıştır.Yiyecek üreticileri tarafından eleştirilere maruz kalan Bernays, çalışmasını durdurmak zorunda kalmıştır.

Bu çalışmanın başarıya ulaşmaması sonucunda başka bir alana yönelen Benays, sigaranın psikolojik boyutlarını araştırmaya başlamıştır. Bernays, sigaranın kadınlar ve erkekler arasında bir eşitlik oluşturduğunu keşfetmiştir.

Kadınlar ve erkekler arasında psikolojik olarak eşitlik yarattığı sonucuna ulaşan Bernays, New York sokaklarında ellerinde Lucky Strike markası bulunan kadınların dolaşmasını sağlamıştır. Yapılan bu çalışma neticesinde kadınların sokaklarda ve belirli yerlerde sigara içmemesi gerektiği algısı kırılmış oldu. Yapılan çalışmalar sonucunda erkekler ve kadınlar arasında sigara üzerinde devam eden eşitlik sağlanmış oldu.

Yeşil Balo

İlerleyen yıllarda bir kez daha kadınlar üzerinde araştırma yapan Bernays, kadınlarda sigara kullanma ve kullanmama nedenleri üzerine bir araştırma yapmıştır. Yaptığı araştırmalar sonucunda Bernays, yeşil renkte olan luck marka sigaranın kadınların kıyafetlerine uygun olmadığı sonucuna ulaşmıştır.

Kadınlar tarafıdan tüketilmek istenmeyen yeşil Luck Strike sigaraları için iki yol vardı. Birinci yol sigara kutularının renkleri istenmediği için ambalaj değişikliği yapılmalıydı. Ancak bu seçim sigaraların her yerden toplatılmasını gerekli kılıyordu.

Geri toplatılan sigaraların toplama maliyeti ve sonrasında renk değişimi için yapılacak olan ambalaj yenilenmesi büyük bir maliyet oluşturuyordu. Bernays, ikinci bir yol seçmişti. Maliyetli olan ambalaj değişikliği yerine yeşil rengi moda haline getirecekti.

Yeşil rengi kadınlar için moda renk haline getirmek isteyen Bernays, Yeşil Balo organize etti. Bu balonun her ayrıntısı yeşil renklerin üzerine kurgulandı. Balo kıyafetleri, baloya katılan kadınların takıları, basın ile paylaşılacak olan bültenlerin kağıt renkleri ve balo yemekleri ve dekorasyonu yani kısaca her şey yeşile uygun olarak tasarlandı.

Yeşil Balo organizasyonu, basının büyük ilgisini çekmiştir. Oluşturulan yeşil konsept sayesinde YEŞİL RENK kadınlar arasında moda renk haline geldi. Bernays yaptığı çift yönlü asimetrik halkla ilişkiler modeli çalışmasıyla hedefine ulaşmıştı.

Halkla İlişkilerde Çift Yönlü Simetrik Model

Çağdaş halkla ilişkiler anlayışının ortaya koyulduğu modeldir. Bu modelde çift yönlü simetrik iletişim benimsenerek hedef kitlenin görüşlerini değerlendirmesi amaçlanmıştır. Modelde, kuruluş ve hedef kitle arasında dengeli bir iletişim süreci kurmak ve yürütmek öncelikli görevdir. Çift yönlü simetrik modelde işletme ve işletmenin hedef kitlesi arasında uyumlu bir ilişki söz konusudur.

Bu model çerçevesinde işletmeden hedef kitleden giden mesaj ve sonrasında hedef kitleden işletmeye giden geri bildirimler, yorumlar dikkate alınmaktadır. İki yönlü simetrik iletişimde karşılıklı bir uyum ve sorumluluk bilinci hakimdir.

Çift yönlü simetrik iletişimde, işletmeler olası olumsuz durumları en aza indirmek ve hedef kitle tarafından olumlu bir itibar inşası kurmak isterler. Olumlu bir itibar inşası sosyal sorumluk sayesinde oluşabilmektedir. Sosyal sorumluluklarını yerine getiren, halkın sorunlarıyla faaliyette bulunduğu alan arasında uyumu yakalayabilen işletmeler bir adım önde oluyor. Faaliyette bulunan alanların sorunlarını tespit eden bu alana yönelik çözümler getiren işletmeler, olumlu itibarlarını inşa etmiş oluyorlar. Bunun sonucunda hedef kitleri tarafından fark edilen işletmelere marka sadakati sağlanmış olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir