Ev / Genel / Çevreye Saygılı Gıda Üretimi için İş Birliği
cevreye-saygili-gida-uretimi-icin-is-birligi

Çevreye Saygılı Gıda Üretimi için İş Birliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gıda Sektörü, gıda üretiminin çevresel etkilerinin en aza indirilmesi hedefinde buluştu. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile TGDF arasında “Tarım ve Gıdanın Çevresel Sürdürülebilirliğinin Garanti Altına Alınması İçin İşbirliği İçerisinde Yürütülecek Çalışmaları Destekleme Protokolü” imzalandı.

Gıda sektörünün büyük hassasiyet gösterdiği üretim süreçlerinde çevresel etkinin en aza indirilmesi çalışmaları kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) arasında hazırlanan işbirliği protokolü, İstanbul’da düzenlenen törenle imzalandı.

Geri Dönüşüm En Önemli Unsur”

Törende konuşan Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammet Ecel, hızlı nüfus artışı ve kentleşmenin yanı sıra endüstrileşmenin de çevre üzerinde önemli bir baskı oluşturduğuna dikkat çekti. Ecel, dünya çapında kabul gören döngüsel ekonomi vizyonu çerçevesinde, geri dönüşümü artırmak, ham maddeye erişimi kolaylaştırmak, istihdam oluşturmak ve ekonomik büyümeyi sağlamak amacıyla maddesel geri dönüşümün en önemli unsur olarak öne çıktığını bildirdi.

Plastik poşet kullanımı %78 azaldı

Çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre duyarlılığı için farkındalık oluşturulması ve kaynakların verimli yönetimi amacıyla 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle plastik alışveriş poşetlerini ücretli hale getirdik. Bu düzenleme ile sene başından bu yana poşet kullanımını yaklaşık %78 oranında azalttık.

Çevre Kanunu değişikliği ile 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Bakanlığımızca belirlenecek ambalajlar için depozito uygulaması zorunluluğu getirdik. Böylelikle içecek ambalajlarımızı diğer atıklarla karışmadan toplayarak, etkin bir şekilde maddesel geri kazanımını sağlamayı hedefliyoruz.”

cevreye-saygili-gida-uretimi-icin-is-birligi

Protokol neleri içeriyor?

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile TGDF arasında imzalanan “Tarım ve Gıdanın Çevresel Sürdürülebilirliğinin Garanti Altına Alınması için İşbirliği İçerisinde Yürütülecek Çalışmaları Destekleme Protokolü” ile, tarım ve gıdanın çevresel sürdürülebilirliğinin garanti altına alınması için yürütülecek çalışmaların çerçevesi belirleniyor.

Genel Müdürlük ve Federasyon, protokol çerçevesinde komisyonlar kurarak sürdürülebilir kaynak tedariki, enerji verimliliği, su yönetimi, gıda ve ambalaj atık yönetimi, lojistik, tüketici farkındalığının artırılması ve konunun bilimsel temellerinin sağlamlaştırılması yönünde çalışmalar yürütecek.

Bu bağlamda;

Gıda ve içecek sanayine ham madde sağlayan tarım ve hayvancılığın çevresel sürdürülebilirliğinin de sağlanması için sürdürülebilir kaynak tedariki çalışmaları desteklenecek.

Enerji verimliliğinin artırılması amacıyla; tarım, hayvancılık, gıda ve içecek sanayiinde yan ürün ve atıkların yenilenebilir enerji kaynağı olarak kullanımın özendirilmesi için gıda ve içecek sanayiinin birleşik ısı ve güç sistemlerine geçişi, düşük karbonlu enerji üretimi açısından desteklenecek.

Teknolojik ve ekonomik olarak daha avantajlı, güvenli, enerji verimi yüksek alternatif soğutucuların kullanımı teşvik edilecek.

Su yönetiminin iyileştirilmesi, atık su kalitesinin artırılması, suyun geri kazanımı ve yeniden kullanımı yönünde çalışmalar teşvik edilecek. Gıda ve içecek üretim tesislerinde su kullanımının ölçümü ve yönetimi, su verimliliği yüksek teknolojilerin kullanımı desteklenecek.

Gıda israfının önlenmesi kapsamında, üreticilerin tarım ve hayvancılık menşeli kaynaklarının %100 verimlilikle kullanma çabaları desteklenecek. Gıda ve İçecek Sanayii yan ürünlerinin gıda, yem, gübre, kozmetik, ilaç gibi alanlara kaydırılması; atıkların ise geri dönüştürülmesi veya enerji olarak geri kazanılması teşvik edilecek, depolama sahalarına gönderilen atıkların azaltılması hedefine öncelik verilecek.

Ambalaj sanayii ile işbirliği içerisinde; çevreye duyarlı, yeniden kullanılabilir yenilikçi ambalajların geliştirilmesine ve kullanımına yönelik çalışmalar desteklenecek.

Lojistik sektörü ile işbirliği içerisinde; uygun noktalardan kaynak tedariki, çevreye duyarlı taşımacılığa geçiş yapılması, verimli dağıtım ağının oluşturulması ve rota planlamasının yapılması, uygun araç çeşitlerinin belirlenmesi gibi çalışmalar teşvik edilecek.

Gıda zincirinin çevreye en fazla etkisi olan halkalarından biri olan tüketicinin farkındalığını, çevresel bilinç ve duyarlılığını artırmaya yönelik çalışmalar teşvik edilecek.

Gıda zincirinde yapılan iyileştirmelerin çevresel etkilerinin bilimsel verilere dayalı ve güvenilir biçimde ortaya koyulabilmesi amacıyla; kamu, gıda zincirinin paydaşları, sivil toplum kuruluşları ve akademi işbirliği ile yapılacak bilimsel temelli değerlendirme çalışmalar desteklenecek.

Protokol, 2 yıl süreyle geçerli olacak.

Ayrıca Kontrol Et

med-marinenin-sosyal-medya-ajansi-inomist-iletisim-oldu

Nesatilir.com,İletişim Ajansını Seçti

Geliştirdiği analitik araçlar ve sağladığı ücretsiz entegrasyonlar ile e-ticaret alanında faaliyet gösteren satıcılara hizmet veren Nesatilir.com, iletişim ajansını seçti. Nesatilir.com’un tüm iletişim faaliyetlerini Contactplus İletişim Hizmetleri yönetecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir